JADUAL POTONGAN PCB 2013 PDF

The Potongan Cukai Bulanan (PCB, a.k.a. Scheduled Monthly Tax While a new Jadual PCB schedule table is expected, it is not found. If you are looking for the Potongan Cukai Bulanan (PCB, a.k.a. Scheduled Monthly Tax Deduction) table (Jadual PCB ) from the. // should apply the amendment to the specification for SEMASA BAGI TUJUAN POTONGAN CUKAI BULANAN (PCB).

Author: Daishura Tolkis
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 9 July 2018
Pages: 319
PDF File Size: 16.28 Mb
ePub File Size: 19.32 Mb
ISBN: 754-2-82433-924-5
Downloads: 43505
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrijinn

PCB income tax deduction rate, calculation and table | The 8th Voyager

Pengemukaan semula bayaran PCB boleh dikenakan kompaun sekiranya bayaran dibuat selepas hari kelima belas bulan berikutnya. Berkahwin dan pasangan tidak bekerja. Berkahwin dan pasangan bekerja. Kategori 3 Jadual Potongan Cukai Bulanan atau Kaedah Pengiraan Berkomputer adalah terpakai jika seseorang pekerja yang telah bercerai, pootongan suami atau isteri atau bujang dengan anak angkat.

Jika suami dan isteri memilih untuk menuntut potongan anak tertentu, PCB suami dan isteri jwdual ditentukan mengikut Kategori 3 KA1? Pasangan suami dan isteri yang bekerja mempunyai 5 orang anak.

  GPDS FORD PDF

Forum Announcement

Suami menuntut potongan bagi 3 orang anak dan isteri menuntut potongan bagi 2 orang anak. PCB ditentukan seperti berikut:. Seorang pekerja menerima saraan bulanan berjumlah RM10, Seorang pekerja telah berkahwin dan isteri tidak bekerja.

Beliau tidak mempunyai anak. Seorang pekerja menerima saraan bulanan berjumlah RM11, Di bawah kaedah pengiraan berkomputer, sistem secara automatik akan 0213 tuntutan pelepasan KWSP dan insuran nyawa kepada RM6, Pengguna tidak dibenarkan untuk tuntut melebihi had yang dibenarkan.

Table of Monthly Tax Deductions (MTD) Jadual Potongan Cukai Berja

Majikan perlu memberikan maklumat pekerja yang lengkap dan betul semasa mengemukakan bayaran PCB. Maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut:. Pengemukaan semula bayaran PCB boleh dikenakan kompaun sekiranya bayaran dibuat selepas daripada tarikh yang ditetapkan. Tunggakan adalah termasuk ganjaran, pampasan, komisen, Skim Opsyen Saham Pekerja, atau apa-apa bayaran yang dibuat untuk tahun terdahulu sebelum tahun semasa.

Borang In Lieu of CP39 Borang ini digunakan untuk mendaftar fail cukai pendapatan bagi individu yang menerima pendapatan penggajian. Pengisian borang perlu dilakukan oleh pekerja. Borang yang telah lengkap diisi dengan maklumat-maklumat yang diperlukan hendaklah dikemukakan ke mana-mana cawangan LHDNM yang berdekatan.

  3RW4444 6BC44 PDF

Salinan kad pengenalan perlu jaduql bersama-sama borang permohonan.

Salary range RMk-RM6k

Untuk mendapatkan penerangan cara pengisian borang, sila buat pilihan faksimili jadusl menu seterusnya. Di bawah kaedah ini, mana-mana orang yang tanpa sebab munasabah tidak mematuhi subkaedah 10 1 atau Kaedah 13 adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan, boleh didenda tidak kurang daripada RM dan tidak melebihi RM20, atau penjara untuk tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.